Wat is lead nurturing

Lead nurturing is het monitoren van een lead. Door op het juiste moment content te bieden moet de lead overgaan tot de gewenste actie. Dit blijft niet bij één keer, bij lead nurturing is het belangrijk dat in het gehele proces content wordt aangeboden als hier behoefte aan is.

Wat is een lead? Klik hier voor meer informatie: https://bit.ly/2Qsxh6E