Wat is een conversie?

Marketeers hebben het vaak over conversies; maar wat zijn dat eigenlijk?

Als men het heeft over conversies, bedoelt men vaak 'het verrichten van een waardevolle handeling'. Denk hierbij aan het kopen van een product, het aanvragen van een offerte of het bellen naar het bedrijf.

 

Bij Google gebruiken ze de volgende definitie voor conversie:

Een actie die wordt geteld wanneer iemand interactie heeft met uw advertentie (bijvoorbeeld op een tekstadvertentie klikt of een videoadvertentie bekijkt) en vervolgens een actie uitvoert die u waardevol acht voor uw bedrijf, zoals een online aankoop of een telefoontje naar uw bedrijf vanaf een mobiele telefoon.

In de definitie van Google ligt een behoorlijke focus op online advertenties. Toch is het goed om een bredere definitie te hanteren, zoals eerder in dit artikel staat beschreven. 

 

Macro- en microconversies

Je zou een onderscheid kunnen maken tussen macro en micro conversies. Een macro conversie is het figuurlijke eindstation; daar waar de euro's op de rekening gestort worden. De micro conversies zijn alle tussengelegen stations die in de standaardsituatie worden bezocht. 

Een voorbeeld: een webshop verkoopt producten. De macro conversie is het doen van een bestelling. De conversie is compleet als de betaling binnen is. 

 

De micro conversies die aan de macroconversie vooraf gaan zijn bijvoorbeeld: