Wat is Click through-ratio (CTR)

Ctr is een afkorting voor Click through-rate, de CTR geeft aan hoe vaak bezoekers daadwerkelijk op jouw advertentie hebben geklikt, uitgedrukt in een percentage. Een hoge CTR betekent dat je een nuttige/informatieve advertentie hebt geplaatst.