Wat is content

Content is de inhoud van een bepaald medium dat gericht is op de lezer. Dit kan online zijn via een website, of gedrukt in bijvoorbeeld een tijdschrift. Content kan dus geschreven tekst zijn, maar kan ook beeld en geluid bevatten.